Joomla Templates
Home  
Novi tip MBS AG strujnog mernog transformatora

Početkom 2010 godine, MBS AG je uvrstio u svoj asortiman novi tip strujnog mernog transformatora - CTB.
CTB
strujni merni transformator podržava veći maksimalni radni napon (Um <1,0 kV), viši stepen izolacije (6 kV Ueff, 1 min., 50 Hz), kao i otpornost na veći opseg temperature radnog okruženja (-5 ° C <T <+50 ° C). Za struje na primaru od 50A do 2500A, na sekundaru 1A i 5A, klase tačnosti merenja 3 i 1. Povezivanje CTB-a je po principu "cage clamp®" tehnologije.
Proizvodnja novog strujnog transformatora je u skladu sa tehničkim karakteristikama koje odgovaraju DIN EN 60044-1, DIN VDE 0414, deo 1 i DIN 42600, a poseduje i i UL sertifikaciju: Sertifikat broj - 20100426-E336996.

°

 
 
Templates xtcommerce
Copyright © 2007 - 2009 INTERTehnik trade d.o.o. Designed by Eklipsa